Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε

Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοους Τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 17 ετών και άνω, χωρίς διακρίσεις και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης, μέσα στο πλαίσιο διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης και ένταξης στη δια βίου μάθηση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε κύκλου σπουδών θα παρέχεται Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος, για το αντίστοιχο επίπεδο παρακολούθησης.Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε να λαμβάνουν μέρος στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΑ και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ (εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων)

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: 150 ώρες
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 3 ώρες – 2 φορές την εβδομάδα (6 ώρες εβδομαδιαίως)

 • Οι συμμετέχοντες με αποδεδειγμένα κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, πολυτεκνία κλπ) δικαιούνται μειωμένα δίδακτρα.

 • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.4857672 – 210.4857716 – 210.4857711

  Email: kedivim2sdste@gmail.com

  FAX: 210.4857711


ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ   

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με τα ονόματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν σε Τμήματα Τάξης Μαθητείας που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου Σχολής (2017-2018) μετά την διαδικασία των ενστάσεων. Οι απόφοιτοι που επιλέχθηκαν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τις σχολικές μονάδες που υπέβαλαν την αίτηση τους.


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ERASMUS +

(1o ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)

• Το 1ο ΕΠΑ.Λ της Σιβιτανιδείου Σχολής στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, υλοποίησε το εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με κωδικό 2016-1-EL01-KA101-022697 και τίτλο: «Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως εργαλείο για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες αιχμής και τις νέες παιδαγωγικές του 21ου αιώνα», στην Ισπανία (Bilbao).

Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε κατάρτιση μίας εβδομάδας από 19 έως 25 Μαρτίου 2017. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, με εμπειρία σε προγράμματα ψηφιακής μάθησης και χρήσης νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα της κατάρτισης, εκτός των σεμιναρίων, περιλάμβανε και επισκέψεις σε Εκπαιδευτικά Κέντρα και Οργανισμούς, ώστε να δούμε "στην πράξη" τις νέες μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στη Χώρα των Βάσκων στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

1st EPAL of Sivitanidios School, within the framework of the European program Erasmus +, Basic Action KA1 - Learning Mobility of Individuals - Mobility of School Education Staff, implemented the approved training program with code 2016-1-EL01-KA101-022697 and titled: "Distance learning methodology as a tool for upgrading the knowledge and skills of teachers in cutting-edge technologies and new pedagogies of the 21st century" in Spain (Bilbao).

The implementation of the project consisted of one-week training from 19 to 25 March 2017. The program involved 9 teachers of various specialties with experience in digital learning programs and the use of new technologies.The training program, besides the seminars, also included visits to Training Centers and Organizations to see "in practice" the new methodologies and state-of-the-art technologies used in the Basque Country in Vocational Education.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ)

 

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες με τα ονόματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν σε Τμήματα Τάξης Μαθητείας που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου Σχολής (2017-2018). Οι απόφοιτοι που επιλέχθηκαν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις σχολικές μονάδες που υπέβαλαν την αίτηση τους.


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ERASMUS +

(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή της Σιβιτανιδείου Σχολής υλοποίησε με επιτυχία σχέδιο κινητικότητας με κωδικό 2014-1-EL01-KA102-001679 στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Στα πλαίσια του παραπάνω εγκεκριμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν δύο ροές:

• Ροή μίας εβδομάδας από 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2015 στη Μάλαγα της Ισπανίας με θέμα: «E-learning and E-training tools: a path from VET to tertiary education alongside with the vocational rehabilitation». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε προγράμματα ψηφιακής μάθησης και χρήσης νέων εργαλείων εκπαίδευσης (IT tools & E-learning).

 
• Ροή μίας εβδομάδας από 25 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2015 στη Λειψία της Γερμανίας με θέμα: « Καινοτόμες δράσεις στη Β/θμια ΕΕΚ πρόληψης της ενδοσχολικής βίας & της μαθητικής διαρροής που απορρέει από αυτήν - Anti-bullying projects in VET education: a way to reduce early school leaving». Στο σχέδιο συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ενδοσχολικών συγκρούσεων και μαθητικής διαρροής.
 

Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ" ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)

Στα πλαίσια του προγράμματος "Εγγύηση για τη νεολαία" του ΟΑΕΔ, η Σιβιτανίδειος Σχολή συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην ημερίδα "Ημέρες εργασίας για νέους (Youth Fairs) 15-24 ετών” που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Περιστερίου.

Στην ημερίδα λειτουργούσαν εργαστήρια ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης με θέματα πρακτικές οδηγίες/τεχνικές για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των νέων στη διαδικασία αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας.

 

Το συνολικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 15-24 ετών και τους δίνει την δυνατότητα να:

 • να επικοινωνήσουν με φορείς της αγοράς εργασίας
 • να βελτιώσουν τα προσόντα και τις σπουδές τους
 • να βρούν θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας
 • να βρούν την εργασία που τους ταιριάζει

Το περίπτερο της Σιβιτανιδείου επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων , ο Δήμαρχος Περιστερίου κος Ανδρέας Παχατουρίδης, και η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κα Καραμεσίνη Μαρία.

Για την λειτουργία του περιπτέρου ευχαριστούμε τον κ. Ζαμπέτη Ηρακλή ωρομίσθιο εκπαιδευτή του  ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου, την κα Σάββα Δήμητρα και τον κ. Σπύρο Παπακωνσταντίνου.

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Η κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων.

Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Σχολής βρίσκεται η κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων. Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 200 ατόμων. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονη οπτικοακουστική εγκατάσταση, υπερυψωμένη σκηνή, κλιματισμό και διαθέτει ανεξάρτητο control room. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να καλύψει σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες, υπηρεσίες εκπαίδευσης, εκθέσεις, workshops, δημιουργικές & καλλιτεχνικές δράσεις. Στους βοηθητικούς χώρους της αίθουσας πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο η αιμοδοσία όλων των σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου. Η αίθουσα υποστηρίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Σχολής και τους καθηγητές του τομέα Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής του 2ου ΕΠΑΛ.

 

Αμφιθέατρο Χημικών.

Στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτιρίου βρίσκεται το αμφιθέατρο χημικών. Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 80 θέσεων και διαθέτει διαδραστικό πίνακα και ηχητική εγκατάσταση. Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων, ομιλιών και άλλων δράσεων από όλες τις εκπαιδευτικές δομές της Σιβιτανιδείου. Η αίθουσα υποστηρίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Σχολής και τους καθηγητές του τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του 1ου ΕΠΑΛ.

 

Θέατρο.

Στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζει το 3ο ΕΠΑΛ βρίσκεται το Θέατρο της Σχολής. Ο χώρος διαθέτει ηχητική εγκατάσταση, σύγχρονο projector, κλιματισμό και ανεξάρτητο control room και βοηθητικούς χώρους-καμαρίνια. Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 100 ατόμων. Η αίθουσα μπορεί να καλύψει καλλιτεχνικές δράσεις (θεατρικές και μουσικές παραστάσεις), σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες, υπηρεσίες εκπαίδευσης, και εκθέσεις. Η αίθουσα υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς του 3ου ΕΠΑΛ.

 

Το αίθριο.

Το μεράκι και η δουλειά των μαθητών και των καθηγητών του 4ου ΕΠΑΛ μεταμόρφωσαν έναν μέχρι πριν αναξιοποίητο χώρο σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Στο αίθριο του πρώτου ορόφου υπάρχει πλέον η δυνατότητα προβολών με τη χρήση projector και μόνιμη ηχητική εγκατάσταση. Το αίθριο χρησιμοποιείται από το απογευματινό μας σχολείο και καλύπτει ;όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του, όπως και το εβδομαδιαίο του συσσίτιο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Το Κέντρο δια βίου μάθησης της Σιβιτανιδείου Σχολής καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τα παρακάτω προγράμματα:

 • Σεμινάριο ειδίκευσης Λεμφικού Μασάζ διάρκειας 32 ωρών. Αφορά Απόφοιτους – Σπουδαστές – Φοιτητές Αισθητικής Τέχνης. Σάββατο – Κυριακή 4 – 5/11/2017 & 11 – 12/11/2017. Ώρες υλοποίησης: 10:00 – 17:00. Κόστος συμμετοχής 50€. Αιτήσεις έως τις 27/10/2017.
 • Ξένες Γλώσσες για Ενήλικες – Προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Αιτήσεις έως τις 20/10/2017

Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς – Greek language lessons for foreigners Επίπεδα Α1 – Α2 & Β1 – Β2 – Levels A1 – A2 & B1 – B2.Προετοιμασία για το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας Preparation for the Examinations of the Greek Language Certificate.

INFO: Lifelong Learning Centre of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations Tel: +302104857711 - +302104857672 Email: kedivim2sdste@gmail.com. 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που επιθυμούν να συμμετέχουν σε Τμήματα Τάξης Μαθητείας που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείουυ Σχολής (2017-2018) παρακαλούνται να ενημερωθούν για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΤΟ 1ο Σχολικό Street Festival

street fesΤο Σάββατο 7 Οκτωβρίου η Σιβιτανίδειος Σχολή συμμετείχε στο 1ο σχολικό Street Festival τέχνης και αποδοχής.Στο χώρο που μας φιλοξένησε εκτέθηκαν φωτογραφίες και έργα των μαθητών της Σχολής.

Παρόλο που ο καιρός δεν βοήθησε, τον χώρο της Σιβιτανιδείου επισκέφθηκε πολύς κόσμος, μεταξύ των οποίων, η Γενική Διευθύντρια της Σιβιτανιδείου Σχολής κ. Ράνια Καλαντζή, η Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ κ. Γεωργία Δημοπούλου, ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ κ.κ. Κουτουλάκος Χρήστος και Χαλκίδης Κώστας, ο Διευθυντής του 3ου ΕΠΑΛ κ. Μπαφούνης Γιάννης, ο Διευθυντής του 4ου ΕΠΑΛ κ. Βλάνδος Γιάννης, αλλά και πολλοί μαθητές και συνάδελφοι.

 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί από το 1994 από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως «Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών», προκειμένου να τιμήσει τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών είναι να κινητοποιήσει την υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς και να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών θα συνεχίσουν να πληρούνται από τους εκπαιδευτικούς.

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ERASMUS+ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

Από τον Ιανουάριο του 2017 έχει απονεμηθεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή ο χάρτης κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS+.

To πρόγραμμα ERASMUS+ απευθύνεται σε περισσότερους από 15.000 Ευρωπαϊκούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Ο χάρτης κινητικότητας του προγράμματος, αναγνωρίζει την ικανότητα ενός οργανισμού να διαχειρίζεται και να υλοποιεί σχέδια υψηλής ποιότητας και στηρίζει την προσπάθεια του οργανισμού για την επίτευξη ευρύτερης διεθνοποίησης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που σχεδιάζει.

O χάρτης κινητικότητας απονέμεται μόνο σε οργανισμούς στους οποίους αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητα των ήδη υλοποιημένων σχεδίων κινητικότητας. Από τους 15.000 και πλέον Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε μόλις 100 έχει απονεμηθεί ο χάρτης κινητικότητας και από αυτούς τους 100 μόλις 9 είναι Ελληνικοί και μέσα σε αυτούς και η Σιβιτανίδειος Σχολή.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ Street Festival

street fesΗ Σιβιτανίδειος (1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΕΠΑΛ) θα συμμετέχει στο 1ο σχολικό Street Festival το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

Καλούμε μαθητές και καθηγητές να έρθουν στη γιορτή στον πεζόδρομο της Ερμού (στο ύψος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων) από τις 4:30 μμ έως και τις 8:30μμ που θα κρατήσουμε το δικό μας χώρο, αλλά μπορούν να μείνουν μέχρι τις 12 το βράδυ για να δουν τα πολιτιστικά δρώμενα και να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Η Σιβιτανίδειος θα έχει δικό της χώρο όπου θα εκτεθούν έργασίες μαθητών της.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το σύλλογο εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών: Δίκτυο Τέχνης και Δράσης (Οι άνθρωποι με τα μπαλόνια), με την υποστήριξη του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και υποστηρίζεται από τον Συνήγορο του Πολίτη/Συνήγορο του Παιδιού και από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Για ένα απόγευμα, στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα σημείο της πόλης από εκείνα με τον πιο έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, σε ένα σημείο Πέρασμα λαών, η σχολική κοινότητα θα μοιραστεί τον Κοινό Τόπο με συλλογικότητες, καλλιτέχνες, οργανώσεις, κοινότητες μεταναστών, πρόσφυγες, εκπρόσωπους ευπαθών ομάδων κ.α., για να μιλήσουν και να διεκδικήσουν όλοι μαζί την Αποδοχή και την Συμπερίληψη του Διαφορετικού.

Υπαίθρια έκθεση με έργα των : WD-Wild Drawing και Mhamad Nakam

Συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα/Μουσικοί:

Babu Gaye, JUSU FOLI SAFARA DJEMBE, FRoOTs SaLaD, The Bad Slide Stam, και η Διαπολιτισμική χορωδία Εθνικής Λυρικής Σκηνής/Ίδρυμα Νιάρχου

Την παρέλαση από το Μοναστηράκι στο Φεστιβάλ, που θα ξεκινήσει στις 8μμ, θα οδηγήσουν οι: QUILOMBO και οι Abada Capoeira.


ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

street fesΤη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου γιορτάστηκε στη Σιβιτανίδειο Σχολή η 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, που φέτος έχει ως κεντρικό σύνθημα: «ΑΘΛΟΥΜΑΙ –ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

Οι μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου Σχολής είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις / δραστηριότητες και να παρακολουθήσουν ταινίες με θέμα τον αθλητισμό.

Το 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου είχε επίσημο καλεσμένο τον κ. Βασίλη Βούζα, προπονητή στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού και παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, που μίλησε στους μαθητές για τα οφέλη του αθλητισμού.

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Για να δείτε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ που υπέβαλαν αίτηση για το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους 2017 -2018 που προέκυψαν μετά από την εξέταση των ενστάσεων


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Μετά από εργασίες που διήρκησαν 5 μήνες ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του αθλητικού κέντρου της Σιβιτανιδείου Σχολής. Μετά τις εργασίες η Σιβιτανίδειος Σχολή διαθέτει 2 γήπεδα βόλευ, 1 γήπεδο μπάσκετ, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 και στίβο. 'Ολα αυτά σε συνδυασμό με το κλειστό γήπεδο και την αίθουσα οργάνων γυμναστικής που υπήρχαν ήδη, καθιστούν το αθλητικό κέντρο στης Σιβιτανιδείου ως ένα από τα πληρέστερα και πλέον σύγχρονα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης στην Ελλάδα.

Για τις φωτογραφίες ευχαριστούμε: τον μαθητή του 3ου ΕΠΑΛ Σταύρο Γαβριλάκη και τον ωρομίσθιο εκπαιδευτή του Πειραματικού ΙΕΚ κ Νίκο Πολέμη.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ" ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Στα πλαίσια του προγράμματος "Εγγύηση για τη νεολαία" του ΟΑΕΔ η Σιβιτανίδειος Σχολή συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 15-24 ετών και τους δίνει την δυνατότητα να:

 • να επικοινωνήσουν με φορείς της αγοράς εργασίας
 • να βελτιώσουν τα προσόντα και τις σπουδές τους
 • να βρούν θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας
 • να βρούν την εργασία που τους ταιριάζει
 

Το περίπτερο της Σιβιτανιδείου επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Καλλιθέας κος Κάρναβος,η Αντιπρύτανης του Χαροκοπείου πανεπιστημίου κα Λαζαρίδη, ο κος Γαϊτάνης από τον ΕΟΠΕΠ, ο κος Ανδρεάδης πρόεδρος τεχνολογίας του Erasmus, ο υπεύθυνος του προγράμματος του ΟΑΕΔ κ Καραχάλιος, η κα Διακουμάκου από το Υπουργείο Εργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου κ Κοτονιάς, και πλήθος κόσμου.

Για την λειτουργία του περιπτέρου ευχαριστούμε τον κο Ζαμπέτη Ηρακλή ωρομίσθιο εκπαιδευτή του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου τον κο Γεώργιο Σαλαμούρα ωρομίσθιο εκπαιδευτή του Πειραματικού ΙΕΚ και τους κ.κ. Κουτουλάκο Χρήστο και Χαλκίδη Κώστα διευθυντή και υποδιευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου.

Η επόμενη δράση στα πλαίσια του προγράμματος είναι στις 14 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Περιστερίου όπου πάλι η Σιβιτανίδειος Σχολή θα συμμετέχει με περίπτερο.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ που υπέβαλαν αίτηση για το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους 2017 -2018

Η υποψήφια Μασσαβέτα Αννέτα δεν μοριοδοτήθηκε λόγω μη προσκόμισης βασικού τίτλου σπουδών

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδσ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. (από 20/09/2017 έως 22/09/2017)


Από τα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου στην Ιατρική και στα ΑΕΙ

Φέτος ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για τη Σχολή μας, μιας και το ποσοστό επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 40% για όλες τις Σχολικές μας μονάδες. Θα πρέπει όμως να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στους μαθητές μας που πέτυχαν τις υψηλότερες επιδόσεις και πέρασαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές.

 • Ο μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Κουτσοκώστας Αθανάσιος πέρασε στην Ιατρική Πατρών
 • H μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ Ζαραβίνου Χρυσούλα πέρασε στο τμήμα Εκπαιδευσης & Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ο μαθητής του 2ου ΕΠΑΛ Μουρούνας Ιάσων πέρασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Ο μαθητής του 3ου ΕΠΑΛ Γεωργίου Νικήτας πέρασε στο τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων και Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • η μαθήτρια του 3ου ΕΠΑΛ Ρούσση Ελένη πέρασε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Παναπιστημίου Θράκης

Επίσης ακόμα 142 απόφοιτοι της Σχολής μας πέρασαν σε διάφορα τμήματα των ΤΕΙ. Για να δείτε τον πίνακα με όλα τα ονόματα των επιτυχόντων της Σιβιτανιδείου Σχολής πατήστε εδώ. Καλή σταδιοδρομία σε όλους


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά από 1-9-2017 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 8-9-2017 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) αφού διαβάσουν την:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

 • Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας πατώντας εδώ
 • Για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΙΕΚ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία του Πειραματικού Ι.Ε.Κ από 04-09-2017 μέχρι και 08-09-2017 αφού διαβάσουν την:

 • Προκήρυξη και τις ειδικότητες του Πειραματικού Ι.Ε.Κ πατώντας εδώ

 

Τελευταίες Εκδηλώσεις
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

sivi 12

Ακολουθήστε μας στα Social Media

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ Facebook
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 1ο ΕΠΑΛ Facebook
 2ο ΕΠΑΛ Facebook
 3ο ΕΠΑΛ Facebook
 4ο ΕΠΑΛ Facebook
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 ΙΕΚ Facebook
 ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Facebook

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Σύνδεσμοι

 mainlogopedias
 diavgeia web new  logo iep
 mainlogopedias