Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Καταρτιση

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ειδικότητες Πειραματικού Ι.Ε.Κ

Το πειραματικό Ι.Ε.Κ την περιοδο 2016-2017 λειτούργησε τις παρακάτω ειδικότητες

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
  • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  • ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Διεύθυνση Πειραματικού Ι.Ε.Κ

Το πειραματικό Ι.Ε.Κ. διοικείται από Διευθυντή και από Yποδιευθυντή.

Υποδιευθύντρια Πειραματικού ΙΕΚ

  • Βασιλείου Παναγιώτα, Θεατρικών σπουδών Τηλέφωνο: +30.210-485-7711

Δράσεις

Οι καταρτιζόμενοι του Ι.Ε.Κ Σιβιτανιδείου έχουν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες που οργανώνονται από αυτό ή σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και εκπαιδευτικές μονάδες της Σχολής και με εξωτερικούς φορείς.

Διαβάστε περισσότερα: Δράσεις

Απόφοιτοι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου (που έχουν αποκτήσει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής από κοινού με τους αποφοίτους όλων των υπολοίπων (δημοσίων, ιδιωτικών, του Ο.Α.Ε.Δ. ) Ι.Ε.Κ. της χώρας στη διαδικασία της πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις, γραπτές και πρακτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αντιστοίχως σύμφωνα με τους κανονισμούς κατάρτισης κατά ειδικότητα.

Διαβάστε περισσότερα: Απόφοιτοι