Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Απόφοιτοι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου (που έχουν αποκτήσει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής από κοινού με τους αποφοίτους όλων των υπολοίπων (δημοσίων, ιδιωτικών, του Ο.Α.Ε.Δ. ) Ι.Ε.Κ. της χώρας στη διαδικασία της πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις, γραπτές και πρακτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αντιστοίχως σύμφωνα με τους κανονισμούς κατάρτισης κατά ειδικότητα.

 

Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα δύο φορές το χρόνο (εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και Μαΐου – Ιουνίου) και σχετική αίτηση κατατίθεται περίπου δύο μήνες νωρίτερα στα κατά τόπους Ι.Ε.Κ., όπως το ορίζει σχετική ανακοίνωση. Σημειώνουμε ότι η εξάμηνη προαιρετική άσκηση του αποφοίτου, εφόσον αυτός το επιθυμεί, θα πρέπει να γίνεται πριν από τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Εφόσον η συμμετοχή τους είναι επιτυχής και στα δύο μέρη γίνονται κάτοχοι «Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση (σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν2009/1992-Άρθρο 1,παρ.α, εδαφ.1, οδ. 92/51/Ε.Ο.Κ.).
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος συγκεκριμενοποιούνται σταδιακά από την Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.(αρμόδια εθνική επιτροπή). Ανάλογα με την ειδικότητα οδηγεί στην απόκτηση άδειας επαγγέλματος. Επίσης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50 Φ.Ε.Κ. 39/Α/5-3-2001. Τέλος, είναι αναγνωρισμένο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ.231/29-7-98).

Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. ανά ειδικότητα παρέχονται στην Ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε.Κ. στο διαδίκτυο: http:www.oeek.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Έχει καθιερωθεί προαιρετική άσκηση ενός εξαμήνου των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.που τελείωσαν και το τελευταίο εξάμηνο κατάρτισης και είναι κάτοχοι Β.Ε.Κ., στο Δημόσιο , σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις .
Υπάρχει ο περιορισμός η άσκηση αυτή να γίνεται πριν από τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Η πραγματοποιηθείσα εξάμηνη Πρακτική Άσκηση θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας επαγγέλματος.

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Ο απόφοιτος υποβάλλει αίτηση –δήλωση στο πλησιέστερο προς την κατοικία του δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την οποία δηλώνει την Υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική ΄Ασκηση και σχετική βεβαίωση του εργοδότη .
Εφόσον ο Διευθυντής εγκρίνει την έναρξη της εν λόγω Άσκησης,ο ασκούμενος «ανοίγει» βιβλίο Πρακτικής ΄Ασκησης το οποίο και τηρεί.
Την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνουν συντονιστές του αντίστοιχου Ι.Ε.Κ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Με την αποφοίτηση των καταρτιζομένων του Ι.Ε.Κ. η Γραμματεία παραχωρεί στο Γραφείο Διασύνδεσης της Σχολής τα απαραίτητα ατομικά τους στοιχεία, ώστε να απευθύνονται σ΄ αυτό για να πάρουν πληροφορίες για την αγορά εργασίας, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και γενικά για την παροχή συμβουλών όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τηλέφωνα: 210 4857712, 210 4857675.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Σύνδεσμοι

 mainlogopedias
 diavgeia web new  logo iep
 mainlogopedias