Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ - ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ

"Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)"

Το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος υλοποιεί 2 προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Τα προγράμματα αφορούν στην 1η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μάιος - Ιούνιος 2017)

Στα 2 προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ συμμετέχουν 20 εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία της Αττικής και 3 επιμορφωτές, ενώ υποστηρίζονται από 2 Συντονιστές και 2 άτομα στην Τεχνική Υποστήριξη.

image 0 02 05 a26ec435c4d526666ec9056da3958776056883ffc0daf177e419d45d6dd4bd05 V

image 0 02 05 2aa16aefd4fe789f79b0c7cd84972c86b3b388b175fd6212bf1a4d4e276f0d7a V

image 0 02 05 0a667acd1d80123f3bcc1a7c91a3c497780825b0b292687a65f195617bdf4a4a V

image 0 02 05 9717f29f9fc346a8869dcae16c366f494a4a3c4f0b09211e46dd96843f530525 V

ITYE DIOF2

ITYE DIOF4

Σύνδεσμοι

 mainlogopedias
 diavgeia web new  logo iep
 mainlogopedias