Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Εργαστηριακό Κέντρο

Επιλέξτε που θέλετε να μεταβείτε, από το κάτω μενού της ιστοσελίδας

 • Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.)
 • Διεύθυνση ΕΚ
 • Γραμματεία Ε.Κ
 • Τομείς – Ειδικότητες Ε.Κ
 • Δραστηριότητες Ε.Κ
 • Υλικοτεχνική υποδομή: Το Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής διαθέτει 40 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, τα οποία καλύπτουν 10 τομείς και 36 ειδικότητες.
 • Προσωπικό: Το εκπαιδευτικό προσωπικό που υποστηρίζει την εργαστηριακή εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των μαθητών είναι έμπειρο άριστα καταρτισμένο και από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Διευθυντής : Ιωάννης Λεούσης, Ηλεκτρονικός
Τηλέφωνο : +30.210-485-7620
Φαξ : +30.210-485-7675

Υποδιευθυντής:

 • Κυριάκης Ιωάννης

Τηλέφωνο : +30.210-485-7620

Το σχολικό έτος 2015- 2016 λειτουργούν οι παρακάτω τομείς:

Προγράμματα LEONARDO DA VINCI που υλοποιήθηκαν μέσω του E.K. (πρώην Σ.Ε.Κ.) κατά το 2004-05

 1. MOBILITY
  • E- LEARNING : EL/2004/EX/70 (Τεχνικές διδασκαλίας με εφαρμογές εξ’αποστάσεως κατάρτισης)
  • E- TRAIN : EL/2004/EX /81 (Eφαρμογή προγράμματος εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης – κατάρτισης για την συνεχή αυτοβελτίωση εν δυνάμει εκπαιδευτικών).
 2. PILOT PROJECT
  • OPTIGAS : D/2002/112 613 (Δικαίωμα στο Φυσικό Αέριο)

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ :
   1. Gewerbliche Lehranstalten Bremerhaven
   2. Ingenieur- und Beratungsburo Bremen
   3. Cristiani Verlag Konstanz
   4. Medienwerkstatt Berlin
   5. Stein und Bosch GmbH Wilhemshaven
   6. Aspremetal Badajoz
   7. Sivitanidios – Schule Athens
   8. Yale College