Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Σχολικές Μονάδες και Ειδικότητες 2017-2018

2ο ΕΠΑΛ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έγκριση στις 06/06/2016 χρηματοδότησης σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 2016 με τίτλο «Κατάρτιση σε συστήματα Οπτοηλεκτρονικής και Μικροηλεκτρονικής, για την υποστήριξη προηγμένων εφαρμογών Ψηφιακής Πληροφορίας, Τηλεπικοινωνιών και εφαρμογών Laser»

2ο ΕΠΑΛ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

2o ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  2017 - 2018

 (πατώντας πάνω σε κάθε ειδικότητα μπορείτε να δείτε το προφίλ της)


 

 Τομέας   Διοίκησης   και   Οικονομίας

                           ΕΙΔΙΚOΤΗΤΕΣ

 

 

 


Τομέας   Πληροφορικής


                                                                         ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  

 

 

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ειδικότητες:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

3ο ΕΠΑΛ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

3o ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  2017 - 2018

 (πατώντας πάνω σε κάθε ειδικότητα μπορείτε να δείτε το προφίλ της)


 

 Τομέας  Εφαρμοσμένων Τεχνών

                           ΕΙΔΙΚOΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 Τομέας  Μηχανολογίας

                           ΕΙΔΙΚOΤΗΤΕΣ

 

 

 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

 

 

Τομέας Δομικών Έργων
Ειδικότητες:

  • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 1. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
  Τομέας Μηχανικών
  Ειδικότητες:
 2. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 3. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

 

Γραμματεία 2ου ΕΠΑΛ

Ώρες λειτουργίας: 8.00-15.00 καθημερινά

Τηλέφωνο: +30.210-485-7621

Σημείωση:Η Γραμματεία καταργημένων σχολικών μονάδων εξυπηρετεί αποφοίτους της ΣΔΣΤΕ από την ίδρυσή της έως και τη σχολική χρονιά 1998 και συγκεκριμένα εργοδηγών, κατωτέρας, νέου τύπου και ΤΕΣ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30.210-485-7742.

Υποκατηγορίες