Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Διοικητικές Υπηρεσίες

Η Σιβιτανίδειος Σχολή διαθέτει πολύ καλά οργανωμένες διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες εξυπηρετούν τις εκάστοτε ανάγκες της σχολικής κοινότητας, αλλά και υλοποιούν σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά προγράμματα, που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Τ.Ε.Ε. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ αρ. 122/13-6-1997), διαρθρώνονται ως εξής: