Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Σιβιτανίδειος

Εγκαταστάσεις

Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Ανοικτό γήπεδο – Κλειστό Γυμναστήριο) Βιβλιοθήκη Υπεύθυνη λειτουργίας βιβλιοθήκης: Έλλη Βουλβούλη

Τηλέφωνο: +30.210-481-9318

Fax: +30.210-481-9023

Email: library@sivitanidios.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα: Εγκαταστάσεις

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τόσο τις διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου όσο και τις εκπαιδευτικές της μονάδες και στηρίζει το πολυσήμαντο αλλά και απαιτητικό έργο της, απαρτίζεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους εκπαιδευτικούς αλλά και από προσωρινούς αναπληρωτές.Επίσης στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου υπηρετούν εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία, των οποίων οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου και ανανεώνονται ανά εξάμηνο κατάρτισης.

Διοικητικές Υπηρεσίες

Η Σιβιτανίδειος Σχολή διαθέτει πολύ καλά οργανωμένες διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες εξυπηρετούν τις εκάστοτε ανάγκες της σχολικής κοινότητας, αλλά και υλοποιούν σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά προγράμματα, που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Τ.Ε.Ε. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ αρ. 122/13-6-1997), διαρθρώνονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: Διοικητικές Υπηρεσίες

Διοίκηση της Σχολής

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ιδρύθηκε το 1927 αποτελεί σήμερα ένα από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διοικείται από:

Διαβάστε περισσότερα: Διοίκηση της Σχολής

Το Γραφείο Διασύνδεσης

Η Σιβιτανίδειος Σχολή σχεδίασε και λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.Η δράση αυτή ξεκίνησε το 1998 στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ Ι “Αναβάθμιση της Σιβιτανιδείου Σχολής” και συνεχίζει πλέον με χρηματοδότηση της ίδιας της Σιβιτανιδείου.

H σύσταση του Γραφείου Διασύνδεσης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής:

Διαβάστε περισσότερα: Το Γραφείο Διασύνδεσης

Η Σιβιτανίδειος

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων είναι Κοινωφελές Ίδρυμα, λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.., ιδρύθηκε με την από 12/6/1917 διαθήκη του Βασιλείου Σιβιτανίδη και σε εκτέλεσή της εκδόθηκε το από 9/7/1927 Διάταγμα (ΦΕΚ 137/τ.Α’). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ανωτέρω Ιδρυτικού Διατάγματος, η Σιβιτανίδειος Σχολή αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα: Η Σιβιτανίδειος