Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Ανακοινώσεις Σιβιτανιδείου Σχολής

Διακήρυξη 1ου/Συνοπτικού/2018 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Α2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, Α3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  (ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Καλείται να παρουσιασθεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας έως τη Δευτέρα 5/3/2018  η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

pdfΜεταφόρτωση αρχείου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΓΙΑ Τ.Υ.ΖΕΠ

Καλούνται να παρουσιασθούν στη Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας έως την Τρίτη 27/2/2018 σε τάξεις υποδοχής (Τ.Υ.) Ι Ζ.Ε.Π., οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μεταφόρτωση αρχείου