Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Ανακοινώσεις Σιβιτανιδείου Σχολής

ΑΓΙΑΣΜΟΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο αγιασμός των σχολικών μονάδων (πρωινών και απογευματινής) για την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 θα τελεστεί στο κεντρικό προαύλιο της Σχολής την Δευτέρα 12-9-2016 και ώρα 9.30΄ π.μ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την αριθμ. 140/29-8-2016 (ΑΔΑ : 6ΤΞΩ469ΒΨ1-3ΦΔ) απόφασή της και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής, ενέκρινε τη ματαίωση του με αριθμ. διακήρυξης 4/ΠΡΟΧ/2016 & ΑΔΑΜ : 16PROC004763350 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορούσε την προμήθεια ειδών σκίασης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι εγγραφές για τα Επαγγελματικά Λύκεια της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε  θα πραγματοποιηθούν από 22/6/2016  έως και 30/6/2016 και από 1/9/2016 (έναρξη σχολικού  έτους 2016-2017). Στις σχετικές κατηγορίες θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για τους τομείς και τις ειδικότητες κάθε Επαγγελματικού Λυκείου.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

pdfΜεταφόρτωση αρχείουpdfΜεταφόρτωση αρχείου

 Αριθμ.  Διακήρυξης 4/ΠΡΟΧ/2016

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 6 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη 11:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 140/29-8-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος.

 

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Σύνδεσμοι

 mainlogopedias
 diavgeia web new  logo iep
 mainlogopedias