Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Ανακοινώσεις Σιβιτανιδείου Σχολής

ΠΡOΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΣΔΣΤΕ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Πειραματικό ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016-2017

pdfΜεταφόρτωση αρχείου

5/ΣΥΝΟΠΤ/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σκίασης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής.  Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα: 11.00 π.μ.

pdfΜεταφόρτωση αρχείου

Βοηθητικός πίνακας σε excel

ΑΓΙΑΣΜΟΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο αγιασμός των σχολικών μονάδων (πρωινών και απογευματινής) για την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 θα τελεστεί στο κεντρικό προαύλιο της Σχολής την Δευτέρα 12-9-2016 και ώρα 9.30΄ π.μ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την αριθμ. 140/29-8-2016 (ΑΔΑ : 6ΤΞΩ469ΒΨ1-3ΦΔ) απόφασή της και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής, ενέκρινε τη ματαίωση του με αριθμ. διακήρυξης 4/ΠΡΟΧ/2016 & ΑΔΑΜ : 16PROC004763350 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορούσε την προμήθεια ειδών σκίασης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Σύνδεσμοι

 mainlogopedias
 diavgeia web new  logo iep
 mainlogopedias