Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης

Ευρέση εργασίας αποφοίτων

Το Γραφείο Διασύνδεσης, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας των αποφοίτων της Σιβιτανιδείου Σχολής θα διατηρεί στο αρχείο του τα βιογραφικά των αποφοίτων που κατατέθηκαν από 1/1/2008 . Όποιος απόφοιτος, παλαιότερων ετών, επιθυμεί να επανενταχθεί στη βάση δεδομένων του γραφείου, παρακαλείται να καταθέσει νέο βιογραφικό

Ανακοίνωση Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας των αποφοίτων της Σιβιτανιδείου Σχολής, θα διατηρεί στο αρχείο του τα βιογραφικά των αποφοίτων που κατατέθηκαν από 1/1/2008 . Όποιος απόφοιτος, παλαιότερων ετών, επιθυμεί να επανενταχθεί στη βάση δεδομένων του γραφείου, παρακαλείται να καταθέσει νέο βιογραφικό.

Το Γραφείο Διασύνδεσης