Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Επιμέρους τομείς και Επαγγέλματα».

Έργο του Βοηθού Οδοντικής Τεχνολογίας είναι η συμμετοχή στην κατασκευή προσθετικών εργασιών για την ανάκτηση χαμένων δοντιών υπό την επίβλεψη οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με οδηγίες του πελάτη – οδοντίατρου, με υλικά και κράματα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ.). Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα απολεσθέντα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά υποκατάστατα. Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι’ αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτης να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και πρόληψης προβλημάτων ποδιών, αισθητικής περιποίησης άνω και κάτω άκρων, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών, υπηρεσίες Ονυχοπλαστικής και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες για τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των άκρων και των νυχιών.

Τομείς απασχόλησης

Ο Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής μπορεί να εργαστεί στους εξής τομείς:

 • Υπηρεσιών υγείας/ομορφιάς και ευεξίας ( Εργαστήρια Ποδολογίας - Studio καλλωπισμού νυχιών - Ινστιτούτα Αισθητικής στον αντίστοιχο τομέα - Κομμωτήρια στον αντίστοιχο τομέα
 • Τουριστικό SPA (Κέντρα Υδροθεραπείας, που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ - Κέντρα θαλασσοθεραπείας, που λειτουργούν σε οργανωμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις - Αστικά κέντρα με διάφορες επωνυμίες (city spa,daily spa κλπ).
 • Υγεία ( Ορθοπεδικές κλινικές και ιατρικά κέντρα αποκατάστασης υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των υπεύθυνων γιατρών).
 • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ορθοπεδικό υπόδημα
 • Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας με δικό του studio

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές , τις έννοιες και το περιεχόμενο των ιατρικών ειδικοτήτων, που σχετίζονται με το επάγγελμά του.
 • Κατέχει τις ειδικές αρχές και έννοιες, το περιεχόμενο και την ορολογία της ειδικότητάς του.
 • Αναγνωρίζει τις ανάγκες κάθε πελάτη και επιλέγει κατάλληλες θεραπευτικές και αισθητικές περιποιήσεις των άκρων ανάλογα με αυτές.
 • Γνωρίζει και εφαρμόζει τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της θεραπευτικής και αισθητικής φροντίδας των άκρων, της ονυχοπλαστικής και της διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών
 • Χειρίζεται επαρκώς τα εργαλεία και τις συσκευές του πεδίου της ειδικότητάς του.
 • Κατέχει γνώσεις χημείας -κοσμητολογίας και κατανοεί τη σύσταση των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων και τις ιδιότητές τους.
 • Γνωρίζει τις τεχνικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του πεδίου της ειδικότητάς του.
 • Διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο.
 • Οργανώνει μεθοδικά και προγραμματίζει σωστά τις εργασίες του.
 • Κατανοεί την ψυχολογία του πελάτη και ικανοποιεί τις ανάγκες του με βάση την προσωπικότητά του.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Υποδέχεται τον πελάτη .
 • Εξετάζει και προετοιμάζει την περιοχή, όπου θα εφαρμοστεί η τεχνική περιποίησης .
 • Λαμβάνει το ιστορικό του πελάτη, εφόσον χρήζει θεραπευτικής περιποίησης ά-κρων.
 • Παρέχει υπηρεσίες θεραπευτικής και αισθητικής περιποίησης άκρων, ονυχοπλαστι-κής, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών.
 • Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στο πεδίο της ειδικότητάς του .
 • Προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες για τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των άκρων και των νυχιών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη .
 • Ελέγχει τη σωστή λειτουργία των συσκευών και εργαλείων στο πεδίο της ειδικότητάς του .
 • Αποστειρώνει τα εργαλεία και τις συσκευές που χρησιμοποιεί.
 • Υποστηρίζει τη διοικητική λειτουργία του εργασιακού του χώρου .
 • Φροντίζει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην καμπίνα παροχής υπηρεσιών .
 • Διακινεί τα αναλώσιμα υλικά και καλλυντικά και παρακολουθεί την αποθήκη .
 • Κάνει έρευνα αγοράς καλλυντικών και αναλωσίμων .
 • Κάνει έρευνα αγοράς συσκευών .
 • Κοστολογεί προϊόντα και υπηρεσίες .
 • Κάνει διαφημιστική προβολή του εργαστηρίου .
 • Ακολουθεί και εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του .
 • Ενεργεί με βάση τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας .
 • Επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.
 • Επιλύει αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στο χώρο εργασίας .
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία και την πολιτική της επιχείρησης .
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2   2                  
2 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2   2 1   1            
3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ 1   1 1   1            
4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1   1 1 1 2            
5 ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   1 1                  
6 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ 1 1 2   2 2            
7 ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ 2   2 3   3            
8 ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ Ι 1 3 4                  
9 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 2   2                  
10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3      
11 ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΙΙ       1 3 4            
12 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΙ       1   1            
13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ     1 1 2              
14 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ       1   1            
15 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ             1   1      
16 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ             1   1      
17 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ             1 1 2      
18 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ             2   2 1   1
19 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ             2   2 2   2
20 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ             2   2      
21 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ             1   1 1   1
22 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ             1 3 4 1 6 7
23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ             2   2   2 2
24 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ                   2   2
25 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ                     5 5
  ΣΥΝΟΛΟ 12 8 20 10 10 20 13 7 20 7 13 20