Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά από 11-1-2018 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 18-1-2018 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) αφού διαβάσουν την:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

  • Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας πατώντας εδώ
  • Για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά πατήστε εδώ