Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Διάρκεια προγράμματο: 30 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 80€

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. θεσμικό πλαίσιο των τάξεων υποδοχής
  2. Μαθητές που δεν μιλούν Ελληνικά
  3. Διαπολιτισμική Διαπαιδαγωγική αντίληψη
  4. Ιστορικό πλαίσιο και νομοθεσία προσφύγων - μεταναστών