Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Διαγνωστικό, Μονολιθικό, και υψηλής Αισθητικής κέρωμα ακολουθώντας την τεχνική Διαστρωμάτωσης με την φιλοσοφία του August Bruguera.