Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Η έννοια του Spa Management σήμερα
  2. Ο  Spa Manager και ο ηγέτης στη σύγχρονη επιχείρηση SPA
  3. Βασικές αρχές επιχειρησιακής επικοινωνίας των SPA
  4. Το σημειωματάριο του Spa Manager
  5. Οι ανάγκες του πελάτη των SPA
  6. Διαχείρηση αντιρρήσεων - παραπόνων