Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Οι υποψήφιοι αφού διαβάσουν την προκύρηξη πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία του Πειραματικού Ι.Ε.Κ από 15-01-2018 μέχρι και 19-01-2018. το τμήμα θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 εως τις 13:00.

  • Προκήρυξη  (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) και ειδικότητες του Πειραματικού Ι.Ε.Κ πατώντας εδώ