Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Το Γραφείο Διασύνδεσης, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας των αποφοίτων της Σιβιτανιδείου Σχολής θα διατηρεί στο αρχείο του τα βιογραφικά των αποφοίτων που κατατέθηκαν από 1/1/2008 . Όποιος απόφοιτος, παλαιότερων ετών, επιθυμεί να επανενταχθεί στη βάση δεδομένων του γραφείου, παρακαλείται να καταθέσει νέο βιογραφικό