Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σιβιτανιδείου Σχολής εκδήλωση με θέμα «30 χρόνια Erasmus - Erasmus+ και ο ρόλος της Σιβιτανιδείου  Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων»Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση αυτή.