Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS+

ΔΡΑΣΗ ΚΑ104: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΚΑ104: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αρ. Ροής: 02

Χώρα και Πόλη Οργανισμού Υποδοχής: Δουβλίνο - Ιρλανδία,

τόποςδιαμονής: Bray, Wicklow

Title: Training the Trainers. Adults’ guidance and tele-guidance as tools of lifelong learning

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη ροή της κινητικότητας με κωδικό προγράμματος 2016-1-EL01-KA104-022924, στην οποία συμμετείχαν 4 άτομα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και είναιστελέχη του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στη δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας ενηλίκων, κυρίως μέσω των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Η λεγόμενη εξ αποστάσεως δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας ενηλίκων (e-guidance/ tele- guidance)αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας στους ενήλικες Ιρλανδούς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων.Ταυτόχρονα η τεχνογνωσίατης Ιρλανδικής κοινωνίας σε θέματα λογισμικού και ψηφιακής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την κοινωνική πολιτική που ασκείται προς όφελος κατ' αρχήν της τοπικής κοινωνίας αλλά και της χώρας τους γενικότερα, οδηγεί τους ανθρώπους που ανήκουν στην κατηγορία των μεγαλύτερων ενηλίκων 50+ι στον επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής τους πορείας, στην επιμόρφωση και στηνεκπαίδευση,πάνω από 15 χρόνια.

Ευχαριστούμε θερμά τον εθνικό φορέα υλοποίησης προγραμμάτων κινητικότητας ERASMUS+,το ΙΚΥκαι τα στελέχη του, καθώς ακόμα και τη Διοίκηση της ΣΔΣΤΕ, αλλά και το φορέα υποδοχής στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στη διοργάνωση και υλοποίηση του προγράμματός μας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS + (1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ERASMUS +

(1o ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)

• Το 1ο ΕΠΑ.Λ της Σιβιτανιδείου Σχολής στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, υλοποίησε το εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με κωδικό 2016-1-EL01-KA101-022697 και τίτλο: «Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως εργαλείο για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες αιχμής και τις νέες παιδαγωγικές του 21ου αιώνα», στην Ισπανία (Bilbao).

Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε κατάρτιση μίας εβδομάδας από 19 έως 25 Μαρτίου 2017. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, με εμπειρία σε προγράμματα ψηφιακής μάθησης και χρήσης νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα της κατάρτισης, εκτός των σεμιναρίων, περιλάμβανε και επισκέψεις σε Εκπαιδευτικά Κέντρα και Οργανισμούς, ώστε να δούμε "στην πράξη" τις νέες μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στη Χώρα των Βάσκων στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

1st EPAL of Sivitanidios School, within the framework of the European program Erasmus +, Basic Action KA1 - Learning Mobility of Individuals - Mobility of School Education Staff, implemented the approved training program with code 2016-1-EL01-KA101-022697 and titled: "Distance learning methodology as a tool for upgrading the knowledge and skills of teachers in cutting-edge technologies and new pedagogies of the 21st century" in Spain (Bilbao).

The implementation of the project consisted of one-week training from 19 to 25 March 2017. The program involved 9 teachers of various specialties with experience in digital learning programs and the use of new technologies.The training program, besides the seminars, also included visits to Training Centers and Organizations to see "in practice" the new methodologies and state-of-the-art technologies used in the Basque Country in Vocational Education.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS +

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS +

(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ) 

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή της Σιβιτανιδείου Σχολής υλοποίησε με επιτυχία σχέδιο κινητικότητας με κωδικό 2014-1-EL01-KA102-001679 στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Στα πλαίσια του παραπάνω εγκεκριμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν δύο ροές:

•Ροή μίας εβδομάδας από 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2015 στη Μάλαγα της Ισπανίας με θέμα: «E-learning and E-training tools: a path from VET to tertiary education alongside with the vocational rehabilitation». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε προγράμματα ψηφιακής μάθησης και χρήσης νέων εργαλείων εκπαίδευσης (IT tools & E-learning).

 
•Ροή μίας εβδομάδας από 25 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2015 στη Λειψία της Γερμανίας με θέμα: « Καινοτόμες δράσεις στη Β/θμια ΕΕΚ πρόληψης της ενδοσχολικής βίας & της μαθητικής διαρροής που απορρέει από αυτήν - Anti-bullying projects in VET education: a way to reduce early school leaving». Στο σχέδιο συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ενδοσχολικών συγκρούσεων και μαθητικής διαρροής.
 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ERASMUS+ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ERASMUS+ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

Από τον Ιανουάριο του 2017 έχει απονεμηθεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή ο χάρτης κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS+.

To πρόγραμμα ERASMUS+ απευθύνεται σε περισσότερους από 15.000 Ευρωπαϊκούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Ο χάρτης κινητικότητας του προγράμματος, αναγνωρίζει την ικανότητα ενός οργανισμού να διαχειρίζεται και να υλοποιεί σχέδια υψηλής ποιότητας και στηρίζει την προσπάθεια του οργανισμού για την επίτευξη ευρύτερης διεθνοποίησης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που σχεδιάζει.

O χάρτης κινητικότητας απονέμεται μόνο σε οργανισμούς στους οποίους αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητα των ήδη υλοποιημένων σχεδίων κινητικότητας. Από τους 15.000 και πλέον Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε μόλις 100 έχει απονεμηθεί ο χάρτης κινητικότητας και από αυτούς τους 100 μόλις 9 είναι Ελληνικοί και μέσα σε αυτούς και η Σιβιτανίδειος Σχολή.