Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο 2019 2020 του ΙΕΚ της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΎ θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου μετά τις 11:00 πμ. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μόνο από τον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ και με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

Το τμήμα Τεχνικός Ανελκυστήρων δεν θα λειτουργήσει λόγω μειωμένου αριθμού αιτήσεων