Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Προκειμένου να δείτε την ημέρα και την ώρα έναρξης των τμημάτων κατάρτισης για το ΙΕΚ Σιβιτανιδείου πατήστε εδώ .

Οι καταρτιζόμενοι των απογευματινών τμημάτων πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του ΙΕΚ στις 15:00 ενώ των πρωϊνών στις 8:00