Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Στην κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται και η αναστολή της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ μέχρι τις 25 Μαρτίου 2020.