Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

To ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ πρόκειται να υλοποιήσει μαθήματα κατά το έτος κατάρτισης 2018 – 2019.. Τα μαθήματα αφορούν την προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικα. Τα τμήματα θα είναι πρωϊνά ή απογευματινά και τα μαθήματα θα διαρκέσουν από το Νοέμβριο του 2018 έως και τον Μάιος του 2019.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 20 Σεπτεμβρίου έως και 20 Οκτωβρίου 2018 και θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα του Δελτίου Ταυτότητας και άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τυχόν ανεργία ή άλλα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία να αποδεικνύουν την ανάγκη για μειωμένα δίδακτρα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 4857711-672 .

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας εδώ, την οποία αφού συμπληρώσουν θα προσκομίσουν στην γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ μαζί με τα α υπόλοιπα δικαιολογητικά για έλεγχο.