Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

To ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ πρόκειται να υλοποιήσει Σεμινάρια δημιουργικής έκφρασης κατά το έτος κατάρτισης 2018 – 2019. Τα τμήματα θα είναι πρωϊνά το Σάββατο ή απογευματινά Δευτέρα ή Τετάρτη. Τα σεμινάρις θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2018 και θα έχουν διάρκεια 30 ώρες.

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 20 Σεπτεμβρίου έως και 22 Οκτωβρίου 2018 και θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα του Δελτίου Ταυτότητας και άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τυχόν ανεργία ή άλλα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία να αποδεικνύουν την ανάγκη για μειωμένα δίδακτρα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 4857711-672 .

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας εδώ, την οποία αφού συμπληρώσουν θα προσκομίσουν στην γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ μαζί με τα α υπόλοιπα δικαιολογητικά για έλεγχο.