Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Τo ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ πρόκειται να υλοποιήσει μαθήματα κατά το έτος κατάρτισης 2019 – 2020. Τα μαθήματα αφορούν την προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, και Ελληνικά ως ξένη γλώσσα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και15 Νοεμβρίου 2019.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 4857711-672 .

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας εδώ, την οποία αφού συμπληρώσετε να καταθέσετε στη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για έλεγχο.

Την αίτηση για το πρόγραμμα  Ελληνικά ως ξένη γλώσσα μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.