Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αναρτήθηκε: 3/12/2019   11:05:41

 Η παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος αριθμ 187/20-11-2019, αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 2019 – 2020, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2020.

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 03.12.2019 μέχρι και 09.12.2019 σχετική έντυπη αίτηση - πρόταση καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ. Το Τμήμα θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09:30 - 13:30.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ