Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αγαπητοί επιμορφούμενοι, αγαπητές επιμορφούμενες το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ, όπως προβλέπεται και με το ΦΕΚ 783/10-03-2020, θα παραμείνει κλειστό και άρα όλα τα εν λειτουργία προγράμματα επιμόρφωσης αλλά και όλα όσα προβλέπονταν να ξεκινήσουν μέχρι και τις αρχές Απριλίου, αναβάλλονται μέχρι να γίνει άρση των απαγορευτικών διατάξεων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και φορέων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για όποια εκ νέου πληροφορία θα ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους καταρτιζόμενους και επιμορφούμενούς μας με νέες ανακοινώσεις