Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ο αγιασμός των σχολικών μονάδων (πρωινών και απογευματινών) για την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 θα τελεστεί στο κεντρικό προαύλιο της Σχολής την Τρίτη, 11-9-2018 και ώρα 9:30 π.μ.