Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 20018-2019 προσλαμβάνεται προσωρινή αναπληρώτρια του κλάδου ΠΕ06 στην Σιβιτανίδειο Σχολή.

Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιαστεί στην Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 4 έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 όπου και θα τοποθετηθεί σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ