Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων σε εκτέλεση της αριθ. 176/28-9-2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Υποδιευθυντή ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος για την πλήρωση της παραπάνω θέσης.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ