Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 20018-2019 προσλαμβάνονται 5 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην Σιβιτανίδειο Σχολή.

Οι αναπληρώτες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστουν στην Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 8 έως την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 όπου και θα τοποθετηθούν σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ