Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 20018-2019 προσλαμβάνεται ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην Σιβιτανίδειο Σχολή στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης Μία Νέα Αρχή για τα Επαλ (ΜΝΑΕ).

Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιαστεί στην Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 όπου και θα τοποθετηθούν σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ