Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 20018-2019 προσλαμβάνονται δύο προσωρινοί αναπληρώτές ΖΕΠ του κλάδου ΠΕ02 στην Σιβιτανίδειο Σχολή.

Οι αναπληρώτές εκπαιδευτικοί οφείλούν να παρουσιαστούν στην Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από την  Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 όπου και θα τοποθετηθούν σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ