Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 20018-2019 προσλαμβάνονται τεσσερεις προσωρινοί αναπληρώτές στην Σιβιτανίδειο Σχολή.

Οι αναπληρώτές εκπαιδευτικοί οφείλούν να παρουσιαστούν στην Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από την  Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευη 18 Ιανουαρίου 2019 όπου και θα τοποθετηθούν σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ