Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 20018-2019 προσλαμβάνεται μια αναπληρώτρια εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86 στην Σιβιτανίδειο Σχολή.

Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός οφείλεί να παρουσιαστεί στην Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από την  Δευτέρα 28 έως και την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 όπου και θα τοποθετηθούν σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ