Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α)την προμήθεια πενήντα επτά (57) πυροσβεστήρων για την κάλυψη των αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής και β)την προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για τον χώρο του Data Center και της υπερκείμενης ψευδοροφής

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ