Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ