Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών φύλαξης .

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΦΕΚ 5357/τ.Β/29-11-2018 πατήστε εδώ