Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας αποκλειομένων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης της .Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. (ΣΟΧ1/2019).

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ