Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

Για να δείτε την περίληψη του εγγράφου πατήστε εδώ

Για να δείτε όλο το έγγραφο πατήστε εδώ

Για να δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚπατήστε εδώ