Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 56/11-6-2019 (ΦΕΚ 97/τ.Α’/11-6-19) που αφορά τη διάλυση της Βουλής και προκήρυξη των εκλογών μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Οι αιτήσεις που αφορούν την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 (για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) μετατίθενται μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης (17/7/2019).

Νέες προθεσμίες ορίζονται από 18 Ιουλίου μέχρι και 25 Ιουλίου 2019.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ