Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής, για το Σχολικό έτος 2019-2020, οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή τους, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από την Πέμπτη 20 Ιουνίου έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών, την εγγραφή πραγματοποιούν οι κηδεμόνες τους.

Να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οφείλουν και οι μαθητές που ήδη έχουν πραγματοποιήσει την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης μέσω της της εφαρμογής e-εγγραφές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Για το 1ο ΕΠΑΛ 2104857654, για το 2ο ΕΠΑΛ 2104857632, για το 3ο ΕΠΑΛ 2104857644, για το 4ο ΕΠΑΛ 2104957682, Προϊστάμενος των γραμματειών 2104857604.