Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019 της Σιβιτανιδείου Σχολής

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ