Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, να υποβάλουν οικονομική και τεχνική προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια-εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για τον χώρο του Data Center και της υπερκείμενης ψευδοροφής

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έγγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ