Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, να υποβάλουν οικονομική προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των χώρων της Σχολής από τις 16/10/2019 και εξής.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έγγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ