Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας αποκλειομένων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της .Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. (23/9/2019) .

Για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα των αποκλειόμενων καθώς και την αιτία αποκλεισμού πατήστε εδώ