Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, να υποβάλουν οικονομική προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στα εργαστήρια της Σχολής.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ