Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Μεταλυκειακού έτους των αιτούντων μαθητευόμενων για την Δ΄φάση Μαθητείας για το 2ο και το 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου.

Για να δείτε τον πίνακα του 2ου ΕΠΑΛ  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα του 3ου ΕΠΑΛ πατήστε εδώ