Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

H προκήρυξη γίνεται για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των μαθημάτων Ξένες Γλώσσες για Ενήλικες – Προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και Ελληνική γλώσσα για αλλοδαπούς που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το έτος κατάρτισης 2018 – 2019, το οποίο αρχίζει τον Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2020, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος με αριθμό 137/08-10-2019.

Για να δείτε την προκύρηξη  πατήστε εδώ